References

Current projects:

SAKMÁR PRODUCTION, s.r.o.

Informačné Centrum Mladých v Poprade v likvidácii

MBM-STAV, s.r.o.

Ján Bobor

BETEL, s.r.o.

ALPEA, spol. s.r.o.

FLUR, spol. s r.o.

Peter Oravec MEDIA EXPRES

Radovan Drozda

Stanislav Srnka, s.r.o. "v konkurze"

AHP SERVIS, s.r.o.

Peter Vandák

Ing. Tibor Iró

GeSi Gemer Kovo, výrobné družstvo

CORRECT INTERIER, s.r.o. v likvidácii

OGA, spol. s.r.o.

INTERA SK, s.r.o.

Štefan Klčo

Ing. Mgr. Ján Ďurina

Jozef Špireng

VK PLUS, spol. s r.o., „v konkurze“

Ladislav Pollák

Božena Djovčošová

Miloš Braniš

LVK, s.r.o.

Alpine Group, s.r.o.

ANT AIR, s.r.o.

Mgr. Andrej Lenhardt

Ponúkame na predaj kancelárske a výrobné priestory v meste Modrý Kameň iba 2 km od Veľkého Krtíša

Štát: Slovensko

Okres: Veľký Krtíš

Obec: Modrý Kameň

Vlastníctvo: výlučné vlastníctvo

Druh: kancelárske priestory a výrobná hala  

Typ: predaj 

Ponúkané nehnuteľnosti s príslušenstvom sú vybudované v centre mesta Modrý Kameň (s počtom obyvateľov cca1560). Modrý Kameň je mesto ležiace v Banskobystrickom kraji v okrese Veľký Krtíš. Ponúkané nehnuteľnosti sú stavebne prepojené a pozostávajú z dvoch rodinných domov, garáže a šatne s dielňou. Jeden rodinný dom je prebudovaný na kancelárske priestory a druhý rodinný dom je spolu s časťou tretej nehnuteľnosti (šatňa s dielňou) prebudovaný na výrobné priestory, ktoré slúžili na výrobu trvanlivých pekárenských výrobkov (tyčinky). Garáž slúžila ako priestor na expedíciu pekárenských výrobkov.

Nehnuteľnosti sú napojené na verejný vodovod. Odkanalizovanie je riešené do žumpy. Nehnuteľnosti sú z časti riešené ako podpivničené s prízemím. Nehnuteľnosti majú s výnimkou garáže z prevažnej časti sedlovú strechou. V rokoch 2007-2008 bola súčasným vlastníkom zrealizovaná výrazná modernizácia kancelárskych a výrobných priestorov, ktorá sa týkala predovšetkým zmeny dispozičného riešenia miestností v nehnuteľnostiach, výmenou pôvodných okien za plastové, výmenou podláh na prízemí, novou maľovkou a novými keramickými obkladmi  v šatniach a sociálnych zariadeniach. Zdrojom vykurovania je teplovzdušný krb. Súčasťou výrobných priestorov je aj chladiarenský box. Nehnuteľnosti sú približne z polovičnej časti vonkajšieho obvodu zateplené a majú novú fasádu.

S vlastníctvom nehnuteľností je spojené aj vlastníctvo pozemkov: KNC parcela č. 184/1, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 417 m2, pozemok – KNC parcela č. 184/2, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 101 m2, pozemok – KNC parcela č. 184/3, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 426 m2, všetky pozemky nachádzajúce sa k. ú. Modrý Kameň, obec Modrý Kameň, okres Veľký Krtíš.

Bližšie informácie žiadajte u správcu, kontakt:

Tel.: +421 45 5240 250

Fax: +421 45 5240 291

E-mail: office@skpks.sk

Beatric Chlebová

CORN CORPORATION, s.r.o. "v konkurze"

KFZ Sys, s.r.o. "v konkurze"

METALCAST, spol. s r.o. "v konkurze"

Ponúkame na predaj  novú výrobnú halu v obci Horný Bar iba 30km od Bratislavy

Štát: Slovensko

Okres: Dunajská Streda

Obec: Horný Bar

Vlastníctvo: výlučné vlastníctvo

Druh: výrobná hala s pozemkami a hnuteľné veci 

Typ: predaj 

Výrobná hala bola postavená na zelenej lúke v r. 2008. Rozloha pozemku je cca 40 000 m2, z toho samotná budova zaberá 1600 m2. Budova je komplexná. Nachádzajú sa v nej kancelárske priestory 5 kancelárií so samostaným sociálnym zabezpečením. Táto časť je samostatne uzamykateľná. Pre pracovníkov sa tu nachádzajú veľkoryso riešené sociálne priestory a to šatne a umyvárky so sprchami pre ženy a mužov. Veľká jedáleň s kuchynskou linkou. 

V predávanej nehnuteľnosti sa vyrábali dielce do strojov na výrobu fólií pre Nemeckého odberateľa. 

Elektrickú energiu zlievarne zabezpečuje vysokonapäťová prípojka 22kV a transformátor 1MW. Vykurovanie všetkých prietorov, ako aj výroba teplej vody je  riešená radiátormi a plynovým kotlom. Budova je pripojená na verejný vodovod. Areál má na priemyselné využitie vody aj vlastné studne.

V rámci projektovej prípravy boli zabezpečené všetky povolenia od inštitúcií ako: ochrana životného prostredia, vodohospodárstvo, hygiena, hlučnosť, tepelné zaťaženie, ochrana ovzdušia, chemické rozbory, rozbory vody, inšpekcie tlakových nádob, protipožiarne zabezpečenie  atd. 

Bližšie informácie žiadajte u správcu, kontakt: 

Tel.: +421 48 4162 238
Fax: +421 48 4716 299

E-mail: office@skpks.skZoznam_majetku_METALCAST,_spol._s_r_.o_._v_konkurze_.doc
Znalecký_posudok.pdf

Tibor Palkovics, AMI 2000

Poľnohospodárske družstvo Jasenie "v konkurze"

Marek Prochocký

Ponúkame na predaj  Rodinný dom  v obci Trstín iba 15 km od Trnavy

Štát: Slovensko

Okres: Trnava

Obec: Trstín

Vlastníctvo: výlučné vlastníctvo

Druh: rodinný dom 

Typ: predaj 

Rodinný dom s príslušenstvom je vybudovaný v zastavanom území obce Trstín (s počtom obyvateľov cca 1300). Obec sa nachádza na úpätí Malých Karpát. Obec Trstín má veľmi výhodnú polohu vzhľadom na okolité územie - 15 km od Trnavy, 55 km od Bratislavy, 30 km od Pezinka.

Rodinný dom je polovicou dvojdomu, umiestnený je v rovinatom teréne na parc. č. 3324/134, v k. ú. Trstín, obec Trstín. Je situovaný v zastavanom území obce, v uličnej zástavbe rodinných domov, prístup k nehnuteľnosti je z verejnej asfaltovej komunikácie. Rodinný dom je napojený na verejné rozvody plynu (plynomer je osadený v plynomernej skrinke v uličnom oplotení), na elektrické rozvody  (elektrické hodiny sú umiestnené v kúpeľni a na fasáde). Zdrojom vody je vlastná studňa. Odkanalizovanie je riešené do žumpy. Dom je riešený ako nepodpivničený s prízemím a podkrovím so sedlovou strechou. Pôvodný rodinný dom bol postavený v roku 1950. Predchádzajúcimi vlastníkmi bola zrealizovaná v r. 2002 prístavba a nadstavba obytného podkrovia. V rokoch 2007-2008 bola súčasnými vlastníkmi zrealizovaná výrazná modernizácia domu, ktorá sa týkala predovšetkým zmeny dispozičného riešenia miestností v dome, výmenou pôvodných okien za plastové, výmenou podláh na prízemí a v podkroví, novými keramickými obkladmi v kuchyni a sociálno-hygienickom zariadení, novou kuchynskou linkou atď. 

S vlastníctvom rodinného domu je spojené aj vlastníctvo pozemkov: parc. číslo: 3324/17, výmera 1082 m2, druh pozemku: záhrady; parc. číslo: 3324/80, výmera: 382 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria; parc. číslo: 3324/134, výmera: 75 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria; parc. číslo: 3324/135, výmera:24 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria, všetky pozemky sa nachádzajú sa v k. ú. Trstín, obec Trstín.

Bližšie informácie žiadajte u správcu, kontakt: 

Tel.: +421 48 4162 238
Fax: +421 48 4716 299

E-mail: office@skpks.sk

Peter Rusch

Ponúkame na predaj polyfunkčnú budovu v centre Dolného Kubína na Hviezdoslavovom námestí

Štát: Slovensko

Okres: Dolný Kubín

Obec: Dolný Kubín

Vlastníctvo: výlučné vlastníctvo

Druh:   polyfunkčný objekt pre obchod a služby

Typ: predaj 

Polyfunkčná budova je postavená v centre mesta Dolný Kubín na Hviezdoslavovom námestí. Stavba je murovaná obdĺžnikového tvaru. Budova je napojená na elektrickú energiu, verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Prístup do nej je z Hviezdoslavovho námestia a parkoviska za budovou. Budova je užívaná na základe potvrdenia Mesta Dolný Kubín od roku 1820. Počas doby svojho trvania prešla mnohými prestavbami a opravami. Posledná bola uskutočnená v roku 2004. Budova je dvojpodlažná. V prvom nadzemnom podlaží je bar so sociálnym zariadením, dve predajne, skladovacie priestory, kancelária a autodielňa. V druhom nadzemnom podlaží sú kancelárie, solárium, masážny salón a samostatný byt prístupný z pavlače. Budova je postavená na kamenných základoch. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a so žalúziami. Podlahy na prvom nadzemnom podlaží sú z keramickej dlažby. V druhom nadzemnom podlaží  sú plávajúce podlahy a podlahy z keramickej dlažby.  Ústredné vykurovanie budovy je zabezpečené elektrickým kotlom.

Bližšie informácie o ponúkanej nehnuteľnosti žiadajte u správcu, kontakt: 

Tel.: +421 48 4162 238

Fax: +421 48 4716 299

E-mail: office@skpks.skCompleted projects:

ABScars, s.r.o.

ADVANCED AVIONICS, s.r.o. "v likvidácii"

Rastislav Szudár

FIERA spol. s.r.o.

Ing. Štefan Šteco

Discovery - press, s.r.o.

UNISTAV-TRANS, s.r.o. "v likvidácii"

Námešný Ján

INTERLES, s.r.o. "v likvidácii"

AGROPUKKY, s.r.o.

MORGAN s.r.o.

František Barnáš - FEBSTAV

Podnik bytového družstva, s.r.o.

Services

  • Bankruptcy
  • Debt discharge
  • Restructuring
  • Company and cooperative liquidation